Клініко-діагностичні лабораторні послуги

Клініко-діагностичні лабораторні послуги

Цитологічне дослідження біологічного матеріалу лікарем-лаборантом - 129 грн.

Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка на мікрофлору - 73,0 грн.

Спермограма - 186,0 грн.

Загальний аналіз сечі - 74,0 грн.

Загальний аналіз сечі по Нечипоренко - 77,0 грн.

Загальний аналіз крові - 111,0 грн.

Група крові, резус-фактор - 58,0 грн.

Біохімічний аналіз крові (загальний білок, глюкоза, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, холестерин, альфа-амілаза) - 207,0 грн.

Коагулограма (протромбиновий час, протромбиновий індекс, АЧТЧ, АЧР, фібриноген) - 129,0 грн.

Глюкоза крові - 39,0 грн.

Тест толерантності до глюкози - 140,0 грн.

МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) - 76,0 грн.

Залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки  крові, феритин - 244,0 грн.

Магній - 79,0 грн.

Вовчаковий антикоагулянт - 155,0 грн.

С-реактивний білок - високочутливий (кількісно) - 145,0 грн.

Електроліти (К, Nа) крові - 89,0 грн.

Д-димер - 165,0 грн.

Тиреотропний гормон (ТТГ) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Вільний тироксин (Т4) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Вільний трийодтиронін (Т3) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Антитіла до тиреопероксидази (Анти ТПО) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 173,0 грн.

Антитіла до тиреоглобуліну (Анти ТГ) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 173,0 грн.

Інсулін (визначення хемілюмінісцентним методом) - 173,0 грн.

Визначення альфа-фетопротеїну (AFP) (хемілюмінісцентний метод) - 170,0 грн.

ПСА (хемілюмінісцентний метод) - 179,0 грн.

Прокальцитонін (хемілюмінісцентний метод) - 430,0 грн.

Глікований гемоглобін - 152,0 грн.

Ліпідограма - 198,0 грн.

Загальний білок - 43,0 грн.

Білірубін загальний - 42,0 грн.

Білірубін прямий - 41,0 грн.

Креатинін - 39,0 грн.

Сечовина - 40,0 грн.

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - 41,0 грн.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - 40,0 грн.

Холестерин - 40,0 грн.

Альфа-амілаза - 42,0 грн.

Забір крові з вени для лабораторного дослідження - 35,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту В методом ПЛР (якісне визначення) - 320,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту В методом ПЛР (кількісне визначення) - 600,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту С методом ПЛР (якісне визначення) - 350,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту С методом ПЛР (кількісне визначення) - 650,0 грн.

Визначення генотипу вірусу гепатиту С - 660,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту Д (якісний метод) - 380,0 грн.

Дослідження на виявлення ДНК 1 збудника ТОРЧ-інфекції - хламідії, гарднерели, нейсерії, трихомонади, уреаплазми, мікоплазми, ВПЛ 16/18, ВПЛ 31/33, ЦМВ, ВПГ1/2, ВГЛ6,  ВЕБ методом ПЛР (якісний метод) - 240,0 грн.

Дослідження по виявленню  в спинномозковій рідині  збудників інфекцій  (ЦМВ + вірусу герпесу 1,2 типу + вірусу герпесу 6 типу + вірусу Епштейна Барр + Токсоплазми) методом  ПЛР (якісний метод) - 520,0 грн.

Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу - 250,0 грн.

ПЛР визначення SARS-COVID-19 (якісне визначення) - 530,0 грн.

Експрес-тест на COVID-19 Ag (Standart Q тест) - 250,0 грн.

Визначення вітаміну D в крові (хімілюмісцентний метод) - 340,0 грн.

Назоцитограма - 100 грн.

Визначення фолікулостимулюючого гормону FSH (хемілюмінісцентний метод) - 165,0 грн.

Визначення кортизолу (хемілюмінісцентний метод) - 175,0 грн.

Визначення пролактину (хемілюмінісцентний метод) - 165,0 грн.

Визначення вільного бета XГЛ free βhCG (хемілюмінісцентний метод) - 205,0 грн.

Визначення асоційованого з вагітністю білку плазми А - РАРР-А (хемілюмінісцентний метод) - 315,0 грн.

Аналіз стернальної пункції - мієлограма (робота в лабораторії) - 200,0 грн.

 

Платні послуги

img Консультативно-поліклінічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Рентгенологічні дослідження та КТ

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

Клініко-діагностичні лабораторні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Фізіотерапевтичні та реабілітаційні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Функціональна діагностика

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Ендоскопічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Ультразвукова діагностика

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Патологоанатомічні дослідження

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Гінекологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Стоматологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Екстракорпоральні методи детоксикації

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Імунологічні лабораторні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Господарська діяльність

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Послуги кабінету трансфузіології

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Косметологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Травматологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Пульмонологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Хірургічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"