Основні завдання

Основною метою створення та діяльності обласної лікарні є надання високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-консультативної медичної допомоги населенню області для здійснення єдиної державної і регіональної політики в галузі охорони здоров’я.

Предметом діяльності обласної лікарні є вирішення таких основних завдань:

Медична практика:

Терапія, акушерство і гінекологія, торакальна хірургія, нейрохірургія, неврологія, пульмонологія, ревматологія, гастроентерологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, урологія, ендокринологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, функціональна діагностика, ортопедія і травматологія, анестезіологія, ендоскопія, патологічна анатомія, клінічно-лабораторна діагностика, трансфузіологія, лабораторна імунологія, хірургічна стоматологія, судинна хірургія, проктологія, алергологія, гематологія, геріатрія, професійна патологія, кардіологія, рефлексотерапія, сурдологія, нефрологія, неонатологія, радіонуклідна діагностика, сексопатологія, дієтологія, комбустіологія, інфекціологія, інтенсивна терапія, стоматологія.

Забезпечення діяльності всіх спеціалізованих лікувально-діагностичних і параклінічних відділень лікарні.

Створення належних умов для праці медичного персоналу, а також для перебування хворих.

Постійне впровадження в лікувально-діагностичний процес досягнень медичної науки, нових методик лікування, придбання, встановлення і експлуатації медичної апаратури.

Підвищення професійного рівня лікарів, медичних сестер.

Здійснення заходів, направлених на зниження розповсюдженості захворювань, зменшення захворюваності з тимчасовою і стійкою втратою працездатності, проведення реабі­літації хворих, зниження смертності населення.

Своєчасне і повне виконання заходів, передбачених єдиним планом організаційно-методичної та планово-консультативної роботи на території області.

Своєчасне і якісне надання планової, екстреної та консультативної медичної допомоги.

Проведення навчання і підготовки лікарів та середнього медичного персоналу області на базі обласної лікарні.

Проведення аналізів роботи відділень та служб, прогнозування їх подальшого розвитку.

Надання відповідної консультативної допомоги хворим в лікувально-профілактичних закладах області.

При наданні медичної допомоги здійснює придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку І таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" на підставі отриманої ліцензії, згідно чинного законодавства України.