Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики надає консультативну та організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам лікарні.  

Функції та завдання підрозділу

узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати діяльності відділень та підрозділів лікарні;

забезпечення та подання форм Державної статистичної звітності у встановлені терміни в КЗ «Кіровоградський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ДОЗ ОДА;

ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості роботи відділень;

інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності лікарні;

участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням;

організація та проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи;

здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації та надання  консультативної допомоги структурним підрозділам лікарні;

проведення у встановленому порядку контролю за термінами та якістю виконання наказів щодо ведення первинної медичної документації у відділеннях лікарні;

статистичний аналіз, аналізування кінцевих показників роботи структурних підрозділів лікарні;

участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, нарад;

здійснення заходів щодо організації надання медичної допомоги постраждалому  внаслідок Чорнобильської катастрофи населенню області, включаючи лікування, проведення диспансеризації, забезпечення

статистичної звітності, ведення обласного рівня Державного реєстру;

здійснення контролю за функціонуванням та постійним вдосконаленням системи управління якістю відповідно стандарту ДСТУ  ISO 900:2015 «Система управління якістю. Вимоги».

впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у медичному закладі;

доведення до відома співробітників інструктивних і методичних матеріалів (листи, накази, законодавчо-нормативні акти, методичні рекомендації) після їх надходження.

Спеціалісти

img

Завідувач відділення

Фендак Іван Володимирович

Лікар-методист

img

Лікар-методист

Супрун Вадим Володимирович

Лікар-методист

img

Лікар-статистик

Рачковська Ксенія Дмитрівна

Лікар-статистик

Зателефонуйте: 

+380508548903