Терапевтичне відділення №1

Терапевтичне відділення №1 функціонує з 1 квітня 2021 року і створене на базі двох відділень: кардіологічного та ендокринологічного.

Кардіологія

На кардіологічних ліжках відділення надається спеціалізована медична  допомога пацієнтам з патологією серцево-судинної системи. 

Основними завданнями відділення являються: організація і здійснення висококваліфікованої діагностичної, лікувальної і консультативної медичної допомоги громадянам із захворюваннями серцево-судинної системи, які мають супутню ендокринну патологію, а також діагностичні пацієнти.

На кардіологічних ліжках відділення надається медична допомога хворим:

з гіпертонічною хворобою;
симптоматичною артеріальною гіпертензією;
ішемічною хворобою серця: стенокардією, інфарктом міокарда, післяінфарктним кардіосклерозом;
хронічною серцевою недостатністю;
вродженими вадами серця;
порушеннями ритму та провідності;
запальними захворюваннями міокарда (перикардити, ендокардити, міокардити)
кардіоміопатіями.
Обстеження хворих проводиться з використанням сучасних методик:
сучасні методики лабораторних досліджень;
ехокардіографія з доплером;
електрокардіографія, холтерівский моніторинг;
ультразвукова діагностика;
доплерографія судин;
комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія.

Ендокринологія

На ендокринологічних ліжках відділення надається спеціалізована медична  допомога пацієнтам з ендокринною патологією. 

Основним завданням відділення є надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією.

У відділення госпіталізуються хворі з важкою ендокринною патологією: цукровий діабет в стадії декомпенсації та з діабетичним кетоацидозом, хворі з хронічною наднирковою недостатністю в стадії декомпенсації та при загрозі або виникненні Аддісонічного кризу, важкими формами тиреотоксикозу з проявами декомпенсації та порушеннями серцевої діяльності, некомпенсованими формами гіпотиреозу (мікседема), а також хворі з патологією гіпоталамо-гіпофізарної ділянки та метаболічним синдромом.

Для діагностики та лікування хворих у відділенні застосовуються такі сучасні методики:

Визначення гормонів крові (гіпофізу, щитоподібної залози, наднирників, статевих залоз), глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії;
Комп‘ютерна томографія та ультразвукова діагностика щитоподібної залози, наднирників;
Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитоподібної залози під контролем УЗД з наступним цитологічним дослідженням пунктату, інтратіреоідне введення глюкокортикоїдів хворим із захворюванням щитоподібної залози;
Лазеротерапія, озонотерапія, гіпербаротерапія;
При необхідності надаються направлення в спеціалізовані НДІ з метою подальшого обстеження, уточнення діагнозу та надання рекомендацій з подальшого лікування;

Пацієнтам з патологією щитоподібної залози, в разі потреби, призначається хірургічне лікування у відділенні хірургії щитоподібної залози обласної лікарні.

Терапевтичне відділення №1 співпрацює з Національним інститутом серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова, ННЦ «Інститут кардіології» ім. М.Д. Стражеско, Дніпропетровською Медичною академією, факультетом післядипломної освіти, кафедрою терапії та сімейної медицини, ДУ НДІ ендокринології та обміну речовин АМН України м. Київ, ДУ ІПЕП ім. В.Я.Данилевського АМН України м. Харків, УНПЦЕХ та трансплантації ендокринних органів м. Київ, Медичною академією післядипломної освіти міст Києва та Харкова, кафедрою післядипломної підготовки лікарів з ендокринології Вінницького Державного медичного університету.

Наявна лікувально-діагностична база обласної лікарні та кваліфікація фахівців дозволяють діагностувати на ранніх етапах ускладнення цукрового діабету та інших ендокринопатій, забезпечувати хворих високоспеціалізованою міждисциплінарною медичною допомогою.

Спеціалісти

img

Завідувач відділення

Неля Іванівна Чернявська

Лікар-кардіолог, вища кваліфікаційна категорія

img

Кардіолог

Ніна Яківна Соботович

Лікар-кардіолог, вища кваліфікаційна категорія

img

Кардіолог

Валентин Володимирович Синиця

Лікар-кардіолог, вища кваліфікаційна категорія

img

Кардіолог

Людмила Сергіївна Златопольська

Лікар-кардіолог, вища кваліфікаційна категорія

img

Ендокринолог

Оксана Миколаївна Марченко

Лікар-ендокринолог, І кваліфікаційна категорія

img

Ендокринолог

Яна Олександрівна Онищенко

Лікар-ендокринолог, ІІ кваліфікаційна категорія

img

Ендокринолог

Наталя Сергіївна Мамчур

Лікар-ендокринолог, вища кваліфікаційна категорія

Зателефонуйте: 

Пост: +380522397147

Завідувач відділення: +380522397176