Патологоанатомічне відділення

Патологоанатомічне відділення обласної лікарні організоване в 1947 році. Щорічно у відділенні проводиться до 35 тисяч гістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу, гістохімічні дослідження, цитологічне дослідження пунктатів щитовидної залози, патологоанатомічні дослідження з обласної лікарні та обласних лікувальних закладів.

Відділення співпрацює з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харківською медичною академією післядипломної освіти, Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка.

Патологоанатомічне відділення виконує роботу, спрямовану на подальше удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню шляхом покращення прижиттєвої діагностики захворювань, уточнення причин смерті, забезпечення достовірності даних державної статистики причин смерті, підвищення кваліфікації лікарів та здійснення аналізу недоліків діагностики і лікування. В роботі використовує методи інтенсифікації та раціональної організації праці, здійснює уніфікацію досліджень у секційному та біопсійному розділах роботи з метою скорочення строків патологоанатомічних досліджень та підвищення їх якості, проводить підготовку та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій та лікувально-контрольних комісій.

Відділення є організаційно-методичним центром патологоанатомічної служби області, здійснює організаційно-методичну та консультативну допомогу, є базою підготовки лікарів-інтернів, співпрацює з лікувально-профілактичними закладами міста та області, патологоанатомічними відділеннями та патологоанатомічними бюро різних міст України.

Спеціалісти

img

Завідувач відділення

Немазенко С.Є.

Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії

img

Патологоанатом

Хуторна Л.С.

Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії

img

Патологоанатом

Сорочан Р.В.

Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії

img

Патологоанатом

Бабич В.Р.

Лікар-патологоанатом

Зателефонуйте: 

+380522397166