Клініко-діагностичні лабораторні послуги

Клініко-діагностичні лабораторні послуги

Цитологічне дослідження біологічного матеріалу лікарем-лаборантом - 129 грн.

Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка на мікрофлору - 73,0 грн.

Спермограма - 186,0 грн.

Загальний аналіз сечі - 74,0 грн.

Загальний аналіз сечі по Нечипоренко - 77,0 грн.

Загальний аналіз крові - 111,0 грн.

Група крові, резус-фактор - 58,0 грн.

Біохімічний аналіз крові (загальний білок, глюкоза, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, холестерин, альфа-амілаза) - 207,0 грн.

Коагулограма (протромбиновий час, протромбиновий індекс, АЧТЧ, АЧР, фібриноген) - 129,0 грн.

Глюкоза крові - 39,0 грн.

Тест толерантності до глюкози - 140,0 грн.

МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) - 76,0 грн.

Залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки  крові, феритин - 244,0 грн.

Магній - 79,0 грн.

Вовчаковий антикоагулянт - 155,0 грн.

С-реактивний білок - високочутливий (кількісно) - 145,0 грн.

Електроліти (К, Nа) крові - 89,0 грн.

Д-димер - 165,0 грн.

Тиреотропний гормон (ТТГ) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Вільний тироксин (Т4) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Вільний трийодтиронін (Т3) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 161,0 грн.

Антитіла до тиреопероксидази (Анти ТПО) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 173,0 грн.

Антитіла до тиреоглобуліну (Анти ТГ) (визначення хемілюмінісцентним методом) - 173,0 грн.

Визначення альфа-фетопротеїну (AFP) (хемілюмінісцентний метод) - 170,0 грн.

ПСА (хемілюмінісцентний метод) - 179,0 грн.

Прокальцитонін (хемілюмінісцентний метод) - 430,0 грн.

Глікований гемоглобін - 152,0 грн.

Ліпідограма - 198,0 грн.

Загальний білок - 43,0 грн.

Білірубін загальний - 42,0 грн.

Білірубін прямий - 41,0 грн.

Креатинін - 39,0 грн.

Сечовина - 40,0 грн.

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - 41,0 грн.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - 40,0 грн.

Холестерин - 40,0 грн.

Альфа-амілаза - 42,0 грн.

Забір крові з вени для лабораторного дослідження - 55,0 грн.

Визначення генотипу вірусу гепатиту С - 660,0 грн.

Визначення вірусу гепатиту Д (якісний метод) - 380,0 грн.

Дослідження на виявлення ДНК 1 збудника ТОРЧ-інфекції - хламідії, гарднерели, нейсерії, трихомонади, уреаплазми, мікоплазми, ВПЛ 16/18, ВПЛ 31/33, ЦМВ, ВПГ1/2, ВГЛ6,  ВЕБ методом ПЛР (якісний метод) - 240,0 грн.

Дослідження по виявленню  в спинномозковій рідині  збудників інфекцій  (ЦМВ + вірусу герпесу 1,2 типу + вірусу герпесу 6 типу + вірусу Епштейна Барр + Токсоплазми) методом  ПЛР (якісний метод) - 520,0 грн.

Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу - 250,0 грн.

ПЛР визначення SARS-COVID-19 (якісне визначення) - 530,0 грн.

Експрес-тест на COVID-19 Ag (Standart Q тест) - 250,0 грн.

Визначення вітаміну D в крові (хімілюмісцентний метод) - 340,0 грн.

Назоцитограма - 100 грн.

Визначення фолікулостимулюючого гормону FSH (хемілюмінісцентний метод) - 165,0 грн.

Визначення кортизолу (хемілюмінісцентний метод) - 175,0 грн.

Визначення пролактину (хемілюмінісцентний метод) - 165,0 грн.

Визначення вільного бета XГЛ free βhCG (хемілюмінісцентний метод) - 205,0 грн.

Визначення асоційованого з вагітністю білку плазми А - РАРР-А (хемілюмінісцентний метод) - 315,0 грн.

Аналіз стернальної пункції - мієлограма (робота в лабораторії) - 200,0 грн.

Альбумін в сироватці крові - 42,0 грн.

Бета2-мікроглобулін - 137,0 грн.

Визначення білкових фракцій - 108,0 грн.

Вітамін В12 (хемілюмінісцентний метод) - 172,0 грн.

Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) - 42,0 грн.

Інсулін (хемілюмінісцентний метод) - 228,0 грн.

Кальцій загальний - 43,0 грн.

Лактатдегідрогеназа в сироватці крові (ЛДГ) - 45,0 грн.

Ліпаза в сироватці крові - 49,0 грн.

Лужна фосфатаза в сироватці крові - 41,0 грн.

Панкреатична амілаза - 54,0 грн.

Визначенні паратиреоідного гормону (паратгормон) (хемілюмінісцентний метод) - 226,0 грн.

Прогестерон (хемілюмінісцентний метод) - 188,0 грн.

Сечова кислота в сироватці крові - 44,0 грн.

Тестостерон загальний в сироватці крові (хемілюмінісцентний метод) - 179,0 грн.

Феритин - 115,0 грн.

Фолієва кислота-фолат (хемілюмінісцентний метод) - 196,0 грн.

Фосфор загальний в сироватці крові - 42,0 грн.

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) в сироватці крові (хемілюмінісцентний метод) - 185,0 грн.

Кислотно-основний стан крові - 307,0 грн.

Виявлення ДНК мікоплазми гомініс/геніталіс - 444,00 грн.

Виявлення ДНК кандіди альбіканс  - 443,00 грн.

Виявлення ДНК трихомонади вагінальної - 431,00 грн.

Виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HHV-6) - 428,00 грн.

Виявлення ДНК вірусу герпесу 1/2 типів (HSV-1/HSV-2) - 429,00 грн.

Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Бара (ВЕБ) - 431,00 грн.

Виявлення ДНК уреаплазми уреалітикум/парвум - 467,00 грн.

Виявлення ДНК уреаплазми уреалітикум - 446,00 грн.

Виявлення ДНК гонореї - 446,00 грн.

Виявлення ДНК гарднерели вагінальної - 446,00 грн.

Виявлення ДНК вірусів папиломи людини (скрін) - 557,00 грн.

Виявлення ДНК вірусів папиломи людини 31/33 типів - 413,00 грн.

Виявлення ДНК вірусів папиломи людини 16/18 типів - 408,00 грн.
Виявлення ДНК цитомегаловірусу - 435,00 грн.

Виявлення ДНК хламідії - 436,00 грн.

Виявлення ДНК герпесу1/2типів, гонореї, трихомонади - 552,00 грн.

Виявлення збудників інфекцій  (цитомегаловірусу + вірусу герпесу 1,2 типу + вірусу герпесу 6 типу + вірусу Епштейна-Бара) методом ПЛР (якісний метод) - 739,00 грн.

Визначення комплексного виявлення ДНК  6 ТОРЧ інфекцій (хламідії+уреаплазма sp.+уреаплазма р/u+мікоплазма+трихомонади+гарднерела) методом ПЛР - 697,00 грн.

Попередня ідентифікація та визначення антибіотикочутливості урогенітальних мікоплазм та супутніх інфекцій (MYCO) - 513,00 грн.

Попередня ідентифікація та оцінка стійкості до антибіотиків збудників неонатальних інфекцій (NEONATAL) - 571,00 грн.

Попередня ідентифікація та оцінка стійкості до антибіотиків урогенітальних інфекцій (UROGEN) - 535,00 грн.

Попередня ідентифікація та оцінка стійкості до антибіотиків мікроорганізмів, що є збудниками інфекцій сечовидільних шляхів (OYRON) - 498,00 грн.

Імовірна ідентифікація та протигрибкова сприйнятливість найбільш клінічно значимих дріжжоподібних грибів (YEASTS) - 393,00 грн.

ПЛР визначення вірусу гепатиту В - 518,00 грн.

ПЛР визначення вірусу гепатиту С - 518,00 грн.

Копрограма - 178,00 грн.

Кальпротектин - 259,00 грн.

ДНК вірусів папіломи людини (15 типів) - 730,00 грн.

Лютеїнізуючий гормон - ЛГ (хемілюмінісцентний метод) - 198,00 грн.

 

Платні послуги

img Консультативно-поліклінічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Рентгенологічні дослідження та КТ

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

Клініко-діагностичні лабораторні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Фізіотерапевтичні та реабілітаційні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Функціональна діагностика

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Ендоскопічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Ультразвукова діагностика

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Патологоанатомічні дослідження

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Гінекологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Стоматологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Екстракорпоральні методи детоксикації

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Імунологічні лабораторні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Господарська діяльність

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Косметологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Травматологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Офтальмологічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"

img Хірургічні послуги

КНП "Кіровоградська обласна лікарня"