Про заклад

Адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 2/5
Кількість працюючих: 1448 чол.
Форма власності: комунальна
Код згідно з ЄДРПОУ: 01994942
Дата реєстрації: 23.01.1945, 27.12.2018
Основний вид діяльності: 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)

Кіровоградська обласна лікарня заснована в 1945 році потужністю на 200 ліжок. 27.12.2018 відбулась реорганізація Кіровоградської обласної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради».  

Потужність стаціонару обласної лікарні складає 615 ліжок. В стаціонарі обласної лікарні функціонує 615 ліжок хірургічного та терапевтичного профілю, в тому числі 100 ліжок перинатального центру, до якого входять 6 ліжок відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених (неонатальний блок) і  відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 3 ліжка, крім того 18 зверхкошторисних ліжок загального профілю - відділення  анестезіології з ліжками інтенсивної терапії - 12 ліжок, відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації - 6 ліжок 

В обласній лікарні функціонує відділення консультативної поліклініки планова потужність якої складає 343 відвідування в одну зміну. Спеціалізовані консультації проводяться по 20 лікарським спеціальностям. 

Лікарня повертає здоров'я щорічно 27-28 тисячам хворих. Провідні фахівці обласної лікарні відомі не тільки на Кіровоградщині, а й в медичних колах України. Щорічно в лікарні впроваджується в діагностичну і лікувальну практику 60-70 досягнень сучасної медичної науки. У лікарні працюють 4 Заслужених лікаря України; 1 Заслужений працівник охорони здоров'я; 3 кандидата медичних наук, 173 - лікарів вищої та першої кваліфікаційної категорії. Всього працівників – 1448.

Обласна лікарня має кілька сучасних діагностичних відділень, серед яких лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, лабораторія радіонуклідної діагностики, імунологічна лабораторія, відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації, гіпербаричної оксигенації, є єдиними в області.  Обласна лікарня протягом багатьох років - головний медико-консультативний центр Кіровоградської області, потужна база для підготовки і перепідготовки лікарів-інтернів, сестер медичних, студентів медичного коледжу та медичного університету.     

Потужність цілодобового стаціонару обласної лікарні складає 615 ліжок,  у тому числі:

 • стаціонар на 515 ліжок хірургічного та терапевтичного профілю з відділенням  анестезіології з 12 ліжками для інтенсивної терапії та відділенням інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації на 6 ліжок; 
 • перинатальний центр на 100 ліжок з відділенням реанімації та інтенсивної терапії новонароджених (неонатальний блок) на 6 ліжок і відділенням анестезіології з палатою для інтенсивної терапії на 3 ліжка. 

Для забезпечення діяльності КНП «КОЛ КОР» функціонують допоміжні відділення, структурні підрозділи та служби:

 • Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з ПІТ на 3 ліжка та палатою тимчасового перебування пацієнтів до 24 годин на 2 ліжка;
 • Рентгенологічне відділення;
 • Відділення ультразвукової діагностики;
 • Клініко-діагностична лабораторія;
 • Імунологічна лабораторія;
 • Ендоскопічне відділення;
 • Відділення функціональної діагностики;
 • Відділення радіонуклідної діагностики;
 • Центральне стерилізаційне відділення;
 • Патологоанатомічне  відділення;
 • Відділення трансфузіології; 
 • Відділення фізичної та реабілітаційної медицини
 • Відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);
 • Операційне відділення.

В обласній лікарні функціонує відділення консультативної поліклініки планова потужність якої складає 343 відвідування в одну зміну. Спеціалізовані консультації проводяться по 20 лікарським спеціальностям.

Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради» є багатопрофільним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, основною метою якого є забезпечення медичного обслуговування населення області, шляхом надання йому у повному обсязі високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-консультативної медичної допомоги (послуг).

Діяльність по наданню медичних послуг підлягає ліцензуванню Міністерством охорони здоров’я України. Ліцензія на медичні послуги видана і затверджена наказом МОЗУ від 28.03.2019 № 687. Всі послуги, що надаються

Підприємством, ідентифіковані і контролюються, як самою лікарнею, так  і Міністерством охорони здоров’я  та Національною службою здоров’я України.

Досягнення високої якості лікувально-діагностичного процесу як у поліклініці, так і в стаціонарі неможливе без запровадження і постійного використання чіткої системи контролю якості. 

Система управління якістю (СУЯ) у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 в Кіровоградській обласній лікарні була вперше впроваджена наказом головного лікаря  09 березня 2016 року. 

Протягом 2017-2018 років найвищим керівництвом з якості Кіровоградської обласної лікарні проведена роботу по забезпеченню переходу закладу на нову версію стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

13 вересня 2021 року обласною лікарнею отриманий сертифікат, зареєстрований в Реєстрі органу з сертифікації ДП «УМЦС МОЗ України» від 13 вересня 2021 року за № 054 на здійснення діяльностей зазначених в сертифікаті, які надаються Ліцензіатом сертифікації протягом дії ліцензійної умови, яка вступила в дію з 13 вересня 2021 року і залишається в силі до 12 вересня 2024 року. 

З другого кварталу 2020 року керівництво лікарні працює з Національною службою здоров’я України за Програмою медичних гарантій. Укладені договори на медичне обслуговування населення по 17 пакетам, а саме:

 • «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;
 • «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;
 • «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах»;
 • «Медична допомога при пологах»;
 • «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»;
 • «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика,лікування, та медична реабілітація)»;
 • «Гістероскопія»;
 • «Езофагогастродуоденоскопія»; 
 • «Колоноскопія»;
 • «Цистоскопія»;
 • «Бронхоскопія»;
 • «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах»;
 • «Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату»;
 • «Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи»;
 • «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах»;
 • «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»;
 • «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними   захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».

Додатково було укладено договір на медичну послугу «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2».

В лікарні функціонує діалізна зала в три зміни, що дає можливість надання пожиттєвої замісної ниркової терапії 127 хворим на термінальну ниркову недостатність та проводять 14177 гемодіалізів в рік.

З 01 квітня 2020 року  КНП «КОЛ КОР» є лікарнею першої хвилі по лікуванню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розпорядженням голови КОДА затверджено 240 ліжок для лікування пацієнтів на COVID-19.